Giới thiệu sản phẩm
SUS 821L1 / NSSC 2120
Đặc trưng
Là sản phẩm có ứng suất 0,2% cao hơn gấp đôi so với thép austenit thông thường. Có thể làm mỏng hơn so với thiết kế thông thường, khả năng chống ăn mòn tương đương SUS304, khả năng chống ăn mòn rỗ bằng hoặc cao hơn SUS304.
Khả năng chống ăn mòn ứng suất (SCC) tốt hơn so với thép austenit, hàm lượng niken cũng bằng 1/4 so với SUS304, giúp giảm chi phí để đối phó với biến động giá nguyên liệu.