Giới thiệu sản phẩm
SUS 329 J4L
Đặc trưng
Khả năng chống ăn mòn rỗ cao hơn gấp đôi so với các sản phẩm thông thường, nhất là khả năng chống ăn mòn kẽ hở đặc biệt vượt trội.
Ngoài ra, sản phẩm phát huy được hiệu năng tuyệt vời trong môi trường ăn mòn cục bộ như nứt do ăn mòn rỗ và ăn mòn ứng suất mà SUS316 không thể đáp ứng, cũng có thể được sử dụng làm vật liệu kết cấu cơ khí.