Giới thiệu sản phẩm
SUS 316・316LCuộn
Chúng tôi cũng có thể cắt cuộn inox với kích thước (chiều dài) ngoài tiêu chuẩn. Tối đa: 6.800mm