Chính sách chất lượng
Tích lũy năng lực kỹ thuật tiên tiến để mở rộng khả năng đáp ứng
Thông qua việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường, Đáp ứng nhu cầu của thời đại
Cải tiến liên tục và hết lòng vì khách hàng
Tại mỗi cơ sở sản xuất, chúng tôi đều đã lấy được chứng nhận ISO9001:2015 - tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế, và đang nỗ lực thực hiện các hoạt động chất lượng theo phương châm chất lượng sau đây.
ISO9001
Cơ chế nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và nhất quán, và làm hài lòng của khách hàng
người đã đăng ký
Oishi Stainless Industry Co., Ltd.
Tiêu chuẩn áp dụng
ISO 9001:2015
Ngày đăng kí
Ngày 7 tháng 10 năm 2008
Phạm vi đăng ký
Trụ sở chính/Nhà máy thứ nhất/Nhà máy thứ hai/Nhà máy thứ ba/Nhà máy thứ tư