Giới thiệu sản phẩm
Băng rộng cán nguội
Nếu sử dụng thép tấm rộng 2000 thì sẽ đạt được các hiệu quả sau đây.
  • Ngoại quan tổng thể của sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ rất đẹp.
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc hàn, xử lý sau hàn và kiểm tra.
  • Việc xử lý mặt cạnh của tấm trước khi hàn cũng tốn ít công, giúp rút ngắn thời gian chế tạo.
  • Giảm nguy cơ ăn mòn.
  • Tăng sự ổn định của các cấu kiện lớn.