Oishi Công nghệ
Oishi Stainless với 4 yếu tố cốt lõi
Trang thiết bị giúp làm nên chất lượng tin cậy

Cùng với sự tiến bộ về công nghệ trong ngành công nghiệp thép không gỉ, nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Oishi Stainless. Đã đầu tư trang thiết bị và công nghệ sản xuất ưu việt, xây dựng một hệ thống có thể nhanh chóng cải thiện và hoàn thiện các yếu tố quan trọng trong công đoạn sản xuất.

Giới thiệu thiết bị
Lô nhỏ: Hệ thống sản xuất đáp ứng nhu cầu
Mục đích sử
dụng lô nhỏ
Giảm thiểu chi phí ban đầu, khách hàng có thể kiểm tra chất lượng thực tế trước khi đặt hàng chính thức

Khách hàng có thể yêu cầu sản xuất thử, kiểm tra chất lượng, yêu cầu cải tiến nếu cần rồi sau đó mới đặt hàng chính thức.

Phòng ngừa rủi ro tồn kho quá mức

Nếu sản xuất một lượng lớn để tồn kho thì sẽ cũng cần đảm bảo diện tích để lưu trữ hàng tồn kho đó.
Với việc đặt hàng lô nhỏ, sẽ giúp khách hàng tối ưu hiệu suất sản xuất.

Sản xuất nhanh thông qua sự phối hợp của 6 cơ sở sản xuất

Tại Oishi Stainless, chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin và sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác thông qua sự phối hợp của các cơ sở sản xuất và các bộ phận, từ đề xuất chọn vật liệu, thiết kế linh kiện, sản xuất, kiểm tra cho đến phát hành giấy chứng nhận.

  • Đó là giao tiếp nội bộ giữa các công đoạn, không phải là giữa công ty với công ty, vì vậy thông tin được truyền tải thông suốt và chất lượng cũng ổn định.
  • Có thể nhìn thấy ngay kết quả chất lượng giữa các công đoạn, cho nên có thể dễ dàng tối ưu hóa chất lượng.
  • Có thể chia sẻ với nhau các vấn đề trong quá khứ và dễ dàng cải thiện chất lượng.
  • Có thể quản lý chất lượng một cách thống nhất.
  • Đề xuất chọn vật liệu

  • Vẽ linh kiện cần gia công

  • Gia công và sản xuất tối ưu

  • Kiểm tra

  • Phát hành giấy chứng nhận

Công đoạn sản xuất thân thiện môi trường

Tại Oishi Stainless, chúng tôi thực hiện hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường bao gồm: sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí CO2, giảm thiểu chất thải, quản lý và giảm thiểu các chất gây hại cho môi trường.